DIENSTEN

Het grote mysterie van de dood grijpt ons aan. Voorbereid of niet – het vertrek van een geliefde komt altijd te vroeg. Vaak voelt u zich machteloos, verloren. In ons Uitvaartcentrum maken we er een punt van, u zo zacht mogelijk bij te staan bij alle praktische aangelegenheden.

WAT NA EEN EEN OVERLIJDEN

Hoe mooi een mensenleven ook kan zijn, vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de dood. Naast grote emoties dringen ook een heleboel praktische zaken zich op. Bel ons. Kom langs. Of wij komen langs. In een eerste gesprek overleggen we hoe de uitvaartdienst zal verlopen en wat daar allemaal bij komt kijken. Stap voor stap bereiden we alles met veel zorg voor, van de bloemen tot het rouwdrukwerk, van kist of urne tot en met administratie. Want een gewichtige gebeurtenis zoals afscheid nemen, daar hoort veel warmte en bezieling bij. En daar zijn we nu net sterk in.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Alsof uw verdriet nog niet groot genoeg is, wordt u ook nog eens geconfronteerd met een heleboel administratie bij overlijden: van de aangifte op het gemeentehuis/stadhuis en papieren voor de werkgever tot een eventuele wilsbeschikking, een model 3C, formulieren van de geneesheer en diverse andere formaliteiten.
Geen paniek. Wij gaan al veertig jaar om met deze zaken en begeleiden u, brengen alles in orde, tot en met de begrafenis.
Ook van de nazorg maken wij een erekwestie: bank-documenten, ziekenfonds- en verzekeringskwesties… Na de uitvaart komt iemand van ons uitvaartcentrum langs om alles met de familie te bespreken.

KISTEN, GRAFSTENEN EN URNEN

Een waardig afscheid – daar hoort ook een uitvaartkist bij die de persoonlijkheid van de overledene weerspiegelt. Uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers biedt u zo’n vijftien modellen aan, van heel klassiek in mahonie tot modern strak, en alles daar tussen in. Elk van die modellen is op zich mooi, degelijk afgewerkt en snel leverbaar. Een beperkte selectie van die uitvaartkisten staat in elk van onze uitvaartcentra.

Elke gemeente of stad hanteert een eigen reglementering en eigen verplichtingen in verband met afmetingen van grafstenen. Kleuren, letters en foto kunnen altijd vrij gekozen worden. Onze medewerker Lizzy staat u met raad en daad bij in het uitvaartcentrum.

BALSEMING EN THANATOPRAXIE

In alle sereniteit afscheid kunnen nemen… We kunnen niet genoeg herhalen hoe belangrijk we dat vinden. Daarom besteden we alle nodige zorgen aan het opbaren van het lichaam. Ogen en mond gesloten, verzorgd haar en geknipte nagels, make-up – voor ons bestaan er geen details. Elk aspect verdient evenveel aandacht. Bij balseming kan het lichaam op kamertemperatuur bewaard worden en is geen koeling nodig.

ROUWDRUKWERK

Berichtgeving, ook bij een overlijden, gebeurt tegenwoordig vaak digitaal. Toch blijft verzorgd en persoonlijk drukwerk een bijzonder aandenken dat we koesteren. In onze eigen drukkerij volgen we alles op van A tot Z. U kunt kiezen uit een assortiment brieven en gedenkkaarten. En we kunnen u ook eigen ontwerpen aanbieden die anders dan anders zijn. Misschien hebt u een aquarel van de overledene? Dan integreren we die moeiteloos. Tekst, lay-out en papierkwaliteit: alles wordt met de grootste zorg bekeken. Onze drukkerij is aangepast aan kleinere oplagen, zodat u niet meer hoeft te laten drukken dan u wenselijk acht. Indien nodig kan er altijd bij gedrukt worden, zonder nieuwe instelkosten en zonder een minimum-oplage. Alles kan telefonisch aangeleverd worden bij de verschillende adressen van Reweghs-Pipeleers of aan huis. Want hoe groot het verdriet ook is – we willen dat u hier in elk geval tevreden mee bent.

ROUWKAMERS

Uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers beschikt over twee soorten rouwkamers: een virtuele en een feitelijke rouwkamer. In de virtuele rouwkamer op onze website (met online toegang via een wachtwoord) kan een heel gezin alles van afspraken en regelingen mee volgen (vertrouwelijke documenten en dies meer), terwijl één persoon het contactpunt is met wie gecommuniceerd wordt. Dat biedt zeker en vast voordelen. Denk aan een wat oudere moeder die weinig mobiel is, maar op deze manier toch mee kan kijken. In elk centrum van onze uitvaartdiensten is er ook een ‘echte’ rouwkamer. Hedendaags en trendy, in pastelkleuren. Het is een plek waar u kunt komen rouwen, waar u uzelf kunt zijn en even tot rust kunt komen. Waar u nog wat kunt praten. Dat kan te allen tijde, wanneer u vindt dat u het nodig hebt.

LIVE STREAM

Een live stream of online streaming media die gelijktijdig worden opgenomen en in realtime worden uitgezonden: vroeger gebeurde dat haast nooit bij een uitvaartplechtigheid. Sinds het Corona-tijdperk mag in Vlaanderen maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn op zo’n afscheidsdienst. Een live stream biedt te allen tijde de gelegenheid aan familie, vrienden en kennissen om alsnog deel te nemen aan die belangrijke gebeurtenis. Het is een eenmalig, uniek moment dat nooit weerkeert, en daarom garanderen wij (met externen) een professionele live stream zonder technische storingen of haperingen. Want we houden het graag perfect voor u.

GRAFMONUMENTEN

De laatste rustplaats van iemand… Daar willen we samen met u een mooie plek van maken. Waar u later altijd nog langs kan lopen om goeiedag te zeggen. Wandel gerust bij ons binnen en dan kunnen we dat samen bespreken. En of u nu veel of weinig tijd hebt, wij helpen u graag verder.

BEGRAVEN OF CREMEREN

Wilt u bij overlijden begraven of gecremeerd worden? Dat kunt u bij leven vastleggen in een wilsbeschikking. Een belangrijk punt uiteraard om tijdens het allereerste gesprek met Reweghs-Pipeleers over de uitvaart te bepalen hoe wij zorg kunnen dragen voor de stoffelijke resten. Veel is mogelijk: van een traditioneel graf op een traditioneel kerkhof tot een urnen-muur. U kunt de urne ook thuis bewaren of de as laten uitstrooien op een daartoe voorbestemde weide of op zee.

VERVOERSOPTIES

Uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers beschikt over zes prachtige, identieke limousines om de stoffelijke resten van de overledene stijlvol en waardig over te brengen.

MUZIEKOPTIES EN TEKSTEN

Afscheid nemen van een dierbaar iemand: dat blijft een moeilijke aangelegenheid. Sommige mensen willen de uitvaartplechtigheid kort houden, anderen opteren voor een uitgebreide viering… Wij staan overal voor open. Onze ceremoniemeester werkt met hart en ziel aan de voorbereiding en bouwt de plechtigheid uit na een gesprek met de familie (dat duurt ongeveer anderhalf uur). We kunnen u standaard-formules voorstellen of werken een gepersonaliseerde uitvaart uit, helemaal zoals u dat wenst. U kiest vier of vijf muziekfragmenten en wij maken daar een cd van. U hebt misschien een paar lievelingsteksten van de overledene? Of wij stellen u teksten voor… U wilt foto’s tijdens de plechtigheid? Dan maken wij werk van een feilloze projectie. En uiteraard zijn kinderen welkom.

SPEECHES LATEN SCHRIJVEN

Het gebeurt: zelfs mensen met een vlotte pen raken wel eens hun woorden kwijt bij een ingrijpende gebeurtenis als een overlijden. Geen punt. Reweghs-Pipeleers werkt nauw samen met twee ervaren ceremoniemeesters/woordkunstenaars die in uw plaats een speech of een dankwoord willen schrijven, op basis van een gesprek. Zij verwerken uw persoonlijk verhaal en uw herinneringen aan de overledene in een heldere taal. Met een positieve boodschap op het einde. Desgevallend met een dierenverhaal voor kinderen.
Met warme waarden als kompas.

FOTOGRAFIE OF VIDEO-OPNAMES

Iets om te bewaren voor later, of voor wie er op de dag zelf niet bij kon zijn…
Als u houdt aan een video-opname van de uitvaartplechtigheid of een foto-reportage, dan kunnen wij daar bij Reweghs-Pipeleers ook voor zorgen. Alles gebeurt binnen ons uitvaartcentrum.
Het is een mogelijkheid. Dus als u dat wenst, maken we daar afspraken rond.

KOFFIETAFEL

In de meeste centra van Reweghs-Pipeleers bevindt zich naast de aula ook een ruimte voor een koffietafel na de plechtigheid. Dat is voor ons niet zomaar een formaliteit, want we weten hoe cruciaal dat moment van samenkomen voor u is. Op zo’n familiebijeenkomst haalt u herinneringen op aan de overledene en bent u elkaar warm nabij. We omkaderen die kostbare uren met een traditionele of originele koffietafel. Zo kunt u in dankbaarheid gedenken…